حکم

حکم انتصاب آقای یوسف صانعی به عضویت در شورای نگهبان

حکم

‏زمان: 1 اسفند 1358 / 3 ربیع الثانی 1400‏

مکان: تهران، بیمارستان قلب

‏موضوع: عضویت در شورای نگهبان‏

‏مخاطب: صانعی، یوسف‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اول اسفندماه 58 /3 ع 2 1400‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ یوسف صانعی ـ دامت افاضاته‏

‏     بنابر اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام‏‎ ‎‏اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها‏‎ ‎‏شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود که انتخاب شش نفر از فقهای عادل و آگاه‏‎ ‎‏به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا به عهده اینجانب می باشد؛ لذا جنابعالی را به‏‎ ‎‏عنوان یکی از شش فقیه به عضویت شورای نگهبان منصوب می نمایم. از خداوند متعال‏‎ ‎‏موفقیت هرچه بیشتر شما را امیدوارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 662