نامه

نامه به آقای سید محمد حسینی بهشتی (موافقت با درخواست عفو مجرمین در کردستان)

نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏اسفند 1359 / ربیع الثانی 1401 ‏

مکان: تهران، جماران 

‏موضوع: موافقت با درخواست عفو مجرمین در کردستان ‏

‏مخاطب: حسینی بهشتی، سید محمد (رئیس دیوانعالی کشور) ‏

‏ ‏

‏[‏‏بسمه تعالی. ریاست محترم دیوانعالی کشور، جناب آقای دکتر بهشتی ـ مد ظله ‏

‏     پیرو تماس حضوری در تهران به عرض می رساند، در استان کردستان هزاران نفر مجرمند که بعضی‏‎ ‎‏دستگیر و اکثراً محکوم شده اند. نظر به اینکه عفو بسیار مناسب و پرتأثیر امام در رابطه با افراد مسلح‏‎ ‎‏مستقر در کوهها را نسبت به آیندۀ روشنتر امیدوار ساخته است مخصوصاً در میان زندانیان (که به‏‎ ‎‏تناسب زمان جنگ، کیفری در مورد آنها منظور شده) و بستگانشان انتظار بخشودگی و توقع عفو‏‎ ‎‏پیامبرگونه امام خمینی ـ زید عزّه ـ دارند لذا برای مجرمین که میزان مجرمیت آنها به شرح زیر است و‏‎ ‎‏هم اکنون از کردۀ خود پشیمان هستند تقاضای عفو می شود: ‏

‏     1ـ شرکت در تظاهرات و استقبال و بدرقۀ عناصر ضد انقلاب ‏

‏     2ـ تحصن و جلوگیری از حرکت ستون نظامی به صورت نشستن در خیابان ‏

‏     3ـ گروههای امداد در سطح کمکهای اولیۀ پزشکی و غذارسانی ‏

‏     4ـ تشکیل هسته های کتابخوانی و حرکتهای فکری منحرف ‏

‏     5ـ نگهبانی و حراست از شهر در زمان استیلای گروههایی که اکثراً هم به صورت مسلحانه انجام شد‏

‏     6ـ خرید و فروش و نگهداری اسلحۀ گرم ‏

‏     7ـ هر نوع مجرمیت که در سطح جرایم فوق مشخص شود.‏

‏دادگاه انقلاب اسلامی کردستان ـ دادگاه انقلاب اسلامی (سنندج)‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     جناب حجت الاسلام رئیس دیوانعالی کشور رسیدگی نمایند و آنانکه مقتضی عفو‏‎ ‎‏هستند، عمل نمایند. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 667