اجازه نامه

اجازه نامه به آقای علی احمدی میانجی در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏/ 17 شعبان ؟‏

مکان: ؟

‏موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه ‏

‏مخاطب: احمدی میانجی، علی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج شیخ علی احمدی از‏‎ ‎‏قِبَل اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت ولی عصر ‏‏[‏‏عج‏‏]‏‎ ‎‏از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز‏‎ ‎‏مجازند در اخذ وجوه شرعیه حتی سهم مبارک امام ـ علیه الصلوة والسلام ـ و صرف ‏‎ ‎‏ثلث آن در موارد مقرره شرعیه و ایصال دو ثلث را به اینجانب یا در قم به وکیل معروف‏‎ ‎‏اینجانب، برای حفظ حوزه های علمیه.‏

‏     «و اوصیه ـ ایده الله تعالی ـ و سدده بملازمة التقوی والاحتیاط فی الدین و الدنیا علی‏‎ ‎‏ما اوصی به السلف الصالح و ارجو من جنابه ان لاینسانی من الدعاء و النصیحة»؛ والسلام‏‎ ‎‏علیه و علی سائر عبادالله و الصالحین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ 17 شهر شعبان المعظم سنه...‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 686

  • ـ خوانده نشد.