اسدالله تجریشی

انتخاب مسئول بند

‏بعد از چندی افراد داخل بند گفتند : خوب است یک مسئول بند داشته‏‎ ‎‏باشیم. نشستند تبادل نظر کردند و بعد از سه شب به این نتیجه رسیدند‏‎ ‎‏که من مسئول بند روحانیت باشم. یکسال که در این بند بودم، مسئول‏‎ ‎‏بودم. برای افراد بیرون خرید می کردم، آنها هم پول می دادند.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 110