اسدالله تجریشی

قضایای پس از رحلت آیت الله بروجردی

‏هنگامی که آیت الله بروجردی‏‏ از دنیا رفت، مبلغینِ خیلی از مراجع در‏‎ ‎‏بازار شروع به تبلیغ کردند. تنها کسی که به این اقدام دست نزد امام بود.‏

‏ولی بعد از یکی دو سال که گذشت و مقابل شاه ایستاد و سخنرانی ها‏‎ ‎‏و پیام های آتشین او موجب خشم دستگاه حاکمه شد و دستگیرش‏‎ ‎‏کردند، خیلی از علما درصدد برآمدند که مرجعیت امام را اعلام کنند.‏‎ ‎‏چون طبق قانون اساسی آن زمان، مراجع تقلید از زندان و بازداشت‏‎ ‎‏مصونیت داشتند و اگر مرجعیت امام از طرف علما و سایر مراجع‏‎ ‎‏علی الظاهر اعلام نمی شد، چه بسا که جانِ امام در خطر می افتاد‏‏.‏

‏ناگفته نماند که قبل از آن هم عده ای از وعّاظ و سخنرانان امام را به‏‎ ‎‏عنوان مرجع تقلید معرفی کرده بودند ولی این اجماع بعداً به وجود آمد.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 16