خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی

‏ ‏

‏ ‏

‏330ـ ‏‏امام می گفتند: من اوقاتم تلخ می شود وقتی که می بینم گزارشهای‏‎ ‎‏مختلفی از اطراف می آید، شهربانی، سپاه، ژاندارمری، وزارت کشور و غیره‏‎ ‎‏و همه یک مطلبی را روی کاغذ نوشته اند و فرستاده اند. امام می فرمودند: این‏‎ ‎‏چه وضعی است که در مملکت از کاغذ این جور استفاده می شود؟‏

331ـ ‏حاج احمدآقا نقل می کرد که گاهی که دو دستمال کاغذی را از یک قوطی‏‎ ‎‏بیرون می آوریم امام ناراحت می شوند و می گویند این چه برخوردی است؟‏‎ ‎‏خودشان وقتی می خواهند از دستمال استفاده کنند یک دستمال را چهار تکه‏‎ ‎‏می کنند و از هر تکه جداگانه استفاده می کنند.‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 198