خاطرات

آیت اللّه سیدمحمد موسوی بجنوردی

‏293ـ‏‏ در تمام مدتی که امام در نجف اشرف به سر می بردند، در خانه ای محقّر‏‎ ‎‏که مساحت آن شصت مترمربع بود، زندگی بسیار ساده ای را می گذراندند.‏‎ ‎‏این شیوۀ زندگی، خود درسی برای همۀ طلبه های ساکن نجف بود.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 182