خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبر مسعودی خمینی

‏271ـ ‏‏امام مایحتاج خود را روزانه تهیه می کردند و هرگز حاضر‏‎ ‎‏نمی شدند چیزی را که همان روز احتیاج ندارند تهیه فرمایند.‏

272ـ ‏در تمام این مدت که در نجف بودم غذای منزل امام آبگوشت بدون‏‎ ‎‏چربی بود. یک کیلو گوشت می گرفتند و خودشان و خانواده و کارکنان و‏‎ ‎‏بیرونی و اندرونی همه، غذایی را که با آن پخته می شد، می خوردند. تحمل‏‎ ‎‏این اوضاع برای من که یک طلبۀ جوان بودم، سخت بود. روزی به امام عرض‏‎ ‎‏کردم: آقا! خوردن این آبگوشت بدون چربی شما برای من کمی سخت است.‏‎ ‎‏ایشان فرمودند: منزل ما همین است.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 173