خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی

‏255ـ ‏‏در سیزده سالی که امام در نجف زندگی کردند، ساده ترین شکل‏‎ ‎‏زندگی را داشتند. امام حتی به اندازۀ طلبه های معمولی هم از وسایل رفاهی‏‎ ‎‏بهره مند نمی شدند. حتی ساده ترین طلبه ها هم چند روزی در فصل تابستان‏‎ ‎‏برای هواخوری از نجف خارج می شدند و به کوفه می رفتند. چون هوای‏‎ ‎‏کوفه از نجف کمی مناسب تر بود. اما امام حتی همین مسئله ساده را هم‏‎ ‎‏نمی پذیرفتند و تمام سال را در همان خانۀ نجف زندگی می کردند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 165