خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین سیدجمال الدین دین پرور

‏111ـ‏‏ پدرم نقل می کردند که در سالهای پیش از انقلاب در کوچۀ یخچال‏‎ ‎‏قاضی (محله ای که منزل امام در آنجا بود) به طرف منزل می رفتم؛ امام را دیدم‏‎ ‎‏که به طرف منزلشان حرکت می کنند. چون نزدیک ایشان رسیدم، گامهای‏‎ ‎‏خود را کوتاهتر کردم تا از ایشان سبقت نگیرم و احتراماً پشت سر ایشان راه‏‎ ‎‏خود را ادامه دهم. امام که احساس کردند فردی پشت سرشان حرکت می کند،‏‎ ‎‏ایستادند و رو به من کردند و پس از سلام و احوالپرسی فرمودند: فرمایشی‏‎ ‎‏دارید؟ عرض کردم خیر، آنگاه فرمودند خواهش می کنم بفرمایید به راه خود‏‎ ‎‏ادامه دهید و پشت سر من حرکت نکنید. ‏

‏***‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 94