خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی

‏110ـ‏‏ امام آن ایامی که در پاریس بودند، با نصب بخاری در اتاق محل‏‎ ‎‏اقامتشان موافق نبودند و می گفتند در ایران خیلی ها هستند که بخاری ندارند‏‎ ‎‏لذا اجازه ندادند، در اتاقشان بخاری نصب کنند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 94