خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی جماعتی

‏76ـ‏‏ امام در زندگی داخلی شان هم یک جهادنفس داشتند؛ مثلاً در نجف‏‎ ‎‏که بودند در آن هوای گرم، تقریباً هیچ گونه وسیلۀ رفاهی برای خودشان‏‎ ‎‏درنظر نگرفته بودند. گرمای تابستان نجف واقعاً غیرقابل تحمل است و علما‏‎ ‎‏اغلب در این فصل به کوفه که یک جای ییلاقی است، می رفتند. اما امام حاضر‏‎ ‎‏نبودند که به کوفه بروند. اینها همه برمی گردد به تسلط امام به نفس که‏‎ ‎‏بی ارتباط با مسألۀ قناعت و پرهیز از تجملات نیست، امام تا سرحد امکان‏‎ ‎‏ساده زیست و صرفه جو بودند. ‏

77ـ‏ امام در مسألۀ بیت المال و مسألۀ حق الناس خیلی دقت نظر داشتند، زندگی‏‎ ‎‏ایشان طوری بود که فرقی با زندگی یک طلبۀ ساده نداشت. در خرید مایحتاج‏‎ ‎‏منزلشان خیلی سفارش می کردند که یک چیزهایی را خریداری کنند تا در‏

کتابآئینۀ حُسنصفحه 78
‏حد معمول زندگی طلبه ها باشد. امام می گفتند چیزی را بخرید که همه کس‏‎ ‎‏قدرت خریدش را داشته باشد، همیشه تأکید داشتند که خرید را مختصر کنید‏‎ ‎‏و در حد ضرورت بخرید، اسراف و زیاده روی نکنید. ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 79