خاطرات

حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم انصاری اراکی

‏34ـ‏‏ سالی که حضرت امام، رضوان الله تعالی علیه، از ترکیه به‏‎ ‎‏نجف اشرف تشریف آوردند، بنده در عراق بودم. در آنجا منزل کوچکی برای‏‎ ‎‏امام اجاره کرده بودند و ایشان تابستانها در حیاط بیرونی می نشستند و ما‏‎ ‎‏صبحها در محضر درس امام کسب فیض می کردیم و شبها هم در حیاط‏‎ ‎‏بیرونی، سؤالات درسی را می پرسیدیم. آن حیاط خیلی کوچک بود و هرچه‏‎ ‎‏به امام اصرار شد که اجازه بدهید در حیاط منزل، کولر بگذاریم، ایشان‏‎ ‎‏مخالفت می فرمودند. باید عرض کنم که در حیاط منزل امام، در آن موقع یک‏‎ ‎‏پنکۀ سقفی کهنه وجود داشت که به زحمت می چرخید و ایشان آن سال را با‏‎ ‎‏هوای گرم نجف و بدون کولر گذراندند.‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآئینۀ حُسنصفحه 60