دکتر غلامعلی حداد عادل

درخواست تفسیر قرآن از امام

‏در آن ملاقات بنده خدمت امام عرض کردم که بعد از فوت مرحوم ‏‎ ‎‏آیت‌الله طالقانی تفسیری که ایشان در تلویزیون بیان می‌فرمودند، ناتمام ‏‎ ‎‏مانده و خلأ آن احساس می‌شود و مردم انتظار برنامه‌ای متین را در این ‏‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 109
‏زمینه دارند و متأسفانه در جامعه، انقلاب را بر اساس نتایج مادی و ‏‎ ‎‏رفاهی ارزیابی می‌کنند و همه صحبت آب و نان و مسکن می‌کنند، البته ‏‎ ‎‏اینها مهم است اما همه انقلاب اینها نیست. حضرتعالی هم که بهتر از ما ‏‎ ‎‏می‌دانید اگر یک طوری بشود که آن بـُعد معنوی انقلاب بیشتر مطرح ‏‎ ‎‏بشود، خوب است و بالنتیجه از شما خواهش می‌کنم که خودتان تفسیر ‏‎ ‎‏قرآن را به عهده بگیرید. اجازه بدهید که ما در هفته یک برنامه تفسیری ‏‎ ‎‏از شما ضبط و پخش کنیم. امام فرمودند که: مانعی ندارد. ما خوشحال ‏‎ ‎‏شدیم و پنج جلسه در پنج هفته با هماهنگی قبلی، حضرت امام تفسیر ‏‎ ‎‏سوره حمد را بیان کردند که از تلویزیون پخش شد. این تفسیر سوره ‏‎ ‎‏حمد را که از امام به یادگار مانده اگر خدا قبول بکند حاصل درخواست ‏‎ ‎‏بنده از آن بزرگوار است. ‏

‏ملاقات مذکور در نیمه دوم آذرماه سال 1358 بود. اینجانب ‏‎ ‎‏درخواست فوق را با شناختی که از مقام عرفانی و علمی و قرآنی امام ‏‎ ‎‏داشتم، عنوان کردم. بعد از پنج هفته ماجرای کسالت قلبی آن حضرت ‏‎ ‎‏پیش آمد که ناچار در بیمارستان قلب تهران بستری شدند و پس از آن ‏‎ ‎‏در تهران اقامت گزیدند. ‏

‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 110