دکتر غلامعلی حداد عادل

آشنایی با حضرت امام

‏ورود اینجانب به زندگی اجتماعی، مقارن با آغاز نهضت حضرت امام ‏‎ ‎‏در سال 1341 بود که دانش آموز سال آخر دبیرستان علوی تهران بودم. ‏‎ ‎‏نهضت امام همان سال آغاز گردید و من و دوستان هم کلاسی‌ام حوادث ‏‎ ‎‏را در تهران از طریق اعلامیه‌ها تعقیب می‌کردیم و پانزده خرداد را به ‏‎ ‎‏چشم مشاهده نمودیم و در راهپیمایی گسترده عاشورای سال 1342 یعنی ‏‎ ‎‏دو روز قبل از پانزده خرداد نیز حضور داشتم. ‏

‏من قبل از پیروزی انقلاب توفیق دیدار امام را نداشتم گرچه عکس ‏‎ ‎‏امام و نقش امام همیشه بر لوح سینه‌ام حک بود. اینجانب بیشتر به وسیله ‏‎ ‎‏شهید مطهری با شخصیت امام آشنایی پیدا کردم، زیرا به خدمت آن ‏‎ ‎‏شهید بسیار می‌رسیدم و در آیینه او، امام را تماشا می‌کردم. بعد از آشنایی ‏‎ ‎‏با امام نیز شباهت‌های اصولی زیادی ما بین آن حضرت و شهید مطهری ‏‎ ‎‏می‌دیدم. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 105