دکتر سید کاظم اکرمی

دومین ملاقات

‏در شهریور سال 1343 قبل از تبعید ایشان، به وسیله یک طلبه جوانی که ‏‎ ‎‏همشهری ما بود و به همراه دو نفر از معلمین همشهری‌ام به نام آقای محمود ‏‎ ‎‏آزادیان و آقای حسن مشتاق خدمت حضرت امام رسیدیم. امام بر روی تختی ‏‎ ‎‏در حیاط نشسته بودند، روی تخت گلیم انداخته و ایشان بر یکی، دو تا متکا ‏‎ ‎‏تکیه داده بودند. ما خدمتشان رسیدیم و ایستادیم جلوی آن تخت و سلامی ‏‎ ‎‏عرض کردیم و گفتیم که معلم هستیم و می‌خواهیم اجازه بفرمایید که حقوقی ‏‎ ‎‏که می‌گیریم با اجازه شما حلال باشد. فرمودند که: چی تدریس می‌کنید؟ من ‏‎ ‎‏و یا یکی از دوستان پاسخ دادیم که ادبیات تدریس می‌کنیم. فرمودند: اجازه ‏‎ ‎‏می‌دهم از حقوق استفاده کنید اما به شرطی که رقاصی تعلیم بچه‌های مردم ‏‎ ‎‏ندهید. عرض کردیم که حاج‌آقا، ما بحمدالله این نوع افکار را نداریم و بعد از ‏‎ ‎‏خدمتشان مرخص شدیم. ‏

 

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 76