دکتر حمید انصاری

تسخیر لانه جاسوسی

‏یکی از حرکت‌های مهم دانشجویی در اوائل انقلاب که به فرموده ‏‎ ‎‏حضرت امام، انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول بود، ماجرای تسخیر ‏‎ ‎‏جاسوس‌خانه امریکا است. ‏

‏یکی، دو روز قبل از این ماجرا، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ‏‎ ‎‏دانشگاه تهران ـ که آن زمان دانشجوی این دانشکده بودم ـ توسط ‏‎ ‎‏انجمن اسلامی جلسه‌ای گذاشته شد و با توجه به سخنرانی روز دهم ‏‎ ‎‏آبان امام خمینی‏‎[1]‎‏ و شرایط حاکم بر ایران و خصوصا مذاکرات مخفیانه ‏‎ ‎‏سران دولت موقت با برژینسکی، پیشنهاد اعتراض و راهپیمایی مقابل ‏‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 66
‏سفارت امریکا مطرح گردید، مشابه این جلسه در دیگر دانشکده‌ها نیز ‏‎ ‎‏برگزار شده بود که منجر به تسخیر لانه جاسوسی گردید. پس از ورود ‏‎ ‎‏دانشجویان به سفارت، برای انعکاس ماجرا به دفتر امام شتافتم و ‏‎ ‎‏مشاهدات خود را از طریق اخوی مکرم به یادگار امام و امام منعکس ‏‎ ‎‏کردم. چندی بعد همراه اخوی و مرحوم حاج سید احمد آقا جهت دیدار ‏‎ ‎‏با دانشجویان بدانجا رفتیم. آن روزها از محافظ و اسکورت و راننده و ‏‎ ‎‏تشریفات خبری نبود. نفرین بر منافقین که بعدا با ایجاد موجی از ترورها ‏‎ ‎‏و آشوب‌ها شرایطی ناخواسته را بر مسئولین جمهوری اسلامی تحمیل ‏‎ ‎‏کردند و متأسفانه همین امر رویه‌ای رو به افراط و تعمیم به خود گرفت. ‏‎ ‎‏یادم نمی‌رود هنگام عزیمت به محل سفارت با سرعت رانندگی می‌کردم. ‏‎ ‎‏مرحوم حاج احمد آقا دوبار تذکر دادند که خیلی تند حرکت می‌کنی. ‏‎ ‎‏پس از مدتی مجددا ناخودآگاه سرعت گرفتم که حاج احمد آقا محکم به ‏‎ ‎‏روی داشبورد زد و گفت یا بدهید خودم رانندگی کنم یا مرا پیاده کنید. ‏‎ ‎‏در جمع دانشجویان ایشان مدتی از محل سفارت بازدید کردند و با ‏‎ ‎‏دانشجویان ملاقاتی داشتند و همانجا مصاحبه‌ای با ایشان انجام شد که ‏‎ ‎‏نقطه نظرات امام و خود را درباره این واقعه مهم که حقیقتا تجلی ‏‎ ‎‏اعتراض عمومی ملت ایران علیه سیاست‌ها و دخالت‌های امریکا کشور ‏‎ ‎‏بود، در این مصاحبه منعکس گردید و بازتاب وسیعی نیز داشت. ‏

‎ ‎

کتابامام به روایت دانشورانصفحه 67

  • . برای آگاهی از متن سخنرانی امام نک: صحیفه امام، ج دهم، ص 412-413.