مشخصات کتاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

         

      کد/ م 1982

ARMORU~1

‏ ‏

 

 

گوهری در دستهای لرزان 

به کوشش: حشمت‌الله رنجبر  

ناشر: چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

چاپ دوم: 1390 / 3000 نسخه

قیمت:  1500  تومان 

‏ ‏

 

                            0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                             0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                             0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                             نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتابگوهری در دستهای لرزانصفحه IV