فصل سوم

نامه یک دانش آموز

‏بسمه تعالی‏

‏با سلام و درود فراوان بر امام بزرگوار عزیز، بنده یک دانش آموز دبیرستان هستم‏‎ ‎‏که دو ماه پیش در یک مسابقۀ دو شرکت کردم و نفر اول شدم. برای پدرم که در‏‎ ‎‏جبهۀ جنگ بود این پیروزی خودم را نوشتم و پدرم که از طرف بسیج مبلغ‏‎ ‎‏ششصد تومان پول برای مساعده به او داده بودند، مبلغ پانصد تومان را به عنوان‏‎ ‎‏جایزه برای من فرستاد. بنده هم این پول را خدمت شما می فرستم که دوباره‏‎ ‎‏خرج جنگ علیه کفر شود.‏

‏     امام عزیز اگر در صدر اسلام سربازها آب را به دیگری تعارف می کردند ما هم‏‎ ‎‏حاضریم نان خود را به همدیگر تعارف کنیم و بدهیم. ان شاءالله مورد قبول گردد.‏

‏محمد چراغی، دانش آموز سال سوم دبیرستان‏

‏ ‏

بسمه تعالی 

‏برادر عزیز نامۀ شما رسید. مبلغ مذکور را قبول کردم و فرستادم‏‎ ‎‏برای شما و من عوض شما به جبهه خدمت می کنم. ان شاءالله ‏

کتابپدر مهربانصفحه 139
‏موفق باشید‏.‎[1]‎

روح الله الموسوی الخمینی

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 140

  • )) همان؛ ج 15، ص 47.