فصل دوم

در جوانی درس بخوان

‏روزی به امام عرض کردم: آقا، از ما سؤال می کنند که شما چه کتابهایی را مطالعه‏‎ ‎‏می کنید؟ ایشان فرمودند: هیچی، در پیری هیچ کاری نمی شود کرد. در حالی که‏‎ ‎‏کتابهای درسی و غیردرسی هم مطالعه می کردند، ولی می فرمودند: در زمان‏‎ ‎‏پیری هیچ کاری نمی شود کرد. هر کاری که می خواهی، در زمان جوانی بکن.‏

کتابپدر مهربانصفحه 123
‏درس می خواهی بخوانی، عبادت می خواهی بکنی، تفریح می خواهی بکنی، در‏‎ ‎‏زمان جوانی بکن.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 124

  • )) حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی.