فصل دوم

مواظب رفیق باش

‏امام بیشترین توصیه ای که به من می کردند، دربارۀ رفیق بود. خیلی معدود بود‏‎ ‎‏که امام را ببینیم، و در آخر صحبتهایشان یک اشاره ای نکنند که: مواظب‏‎ ‎‏رفیقهایی که انتخاب می کنی باش. الآن که فکر می کنم، متوجه می شوم که یکی‏‎ ‎‏از مهمترین عوامل مسائل انحرافی در جوانان، رفیق است. از این رو هر دفعه‏‎ ‎‏ایشان را می دیدم، می گفتند: مواظب باش با کی رفیق هستی.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 100

  • )) حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی.