فصل دوم

پول کثیفه

‏یک روز خدمت امام رسیدم و ایشان پولی را به من دادند که یادم نیست سر چه‏‎ ‎‏جریانی بود، علی کوچولو هم ایستاده بود. علی گفت: آقا پوله؟ امام گفتند: بله،‏‎ ‎‏پول کثیفه. من گفتم: آقا، این از تربیت حضرتعالی است! امام گفتند: حالا لفظش‏‎ ‎‏را یاد می گیرد، تا کی معنایش را یاد بگیرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 97

  • . حجت الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی.