فصل دوم

نماز، راه حرف زدن با خدا

‏حضرت امام دربارۀ نماز به من می گفتند: نماز را خوب بخوان، پیامبران همیشه‏‎ ‎‏نماز می خواندند، نماز راه عبادت و حرف زدن با خداست، نمی شود با دهان و‏‎ ‎‏گوش ظاهری با خدا حرف زد، با گوش دل باید سخنان خدا را شنید.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 76

  • )) سید عماد طباطبایی.