فصل دوم

از دین زده نکنید

‏آنطور که مادرم نقل می کرد، اوایل تکلیف شرعی من بود که پدرم مُصرّ بودند که‏‎ ‎‏مرا برای نماز صبح بیدار کند. امام پیغام داده بودند: لیلا را از دین زده نکنید.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 73

  • )) لیلا بروجردی (نوه حضرت امام).