فصل اول

تو شهید نشدی!

‏امام شوخی بامزه ای با آقا مسیح کرده بودند. روزی که مسیح از جبهه برگشته و به‏‎ ‎‏خدمت امام رسیده بود، امام خطاب به مسیح گفتند: «تو شهید نشدی که بنیاد‏‎ ‎‏شهید ما را به یک سفر سوریه بفرستد»!‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 63

  • )) حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی.