فصل اول

با یک سرعت!

‏یک بار با پسر خاله ام  ـ علی اشراقی ـ خدمت امام رسیدیم، امام در حال قدم زدن‏‎ ‎‏بودند، نگاهی به قد بلند علی و قد کوتاه من کردند و فرمودند: اگر هر دویتان با یک‏‎ ‎‏سرعت نماز بخوانید، نماز کدامتان زودتر تمام می شود؟‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 62

  • . حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی.