فصل اول

تماشای فوتبال

‏یک روز من و پسر خاله ام علی در منزل حضرت امام از تلویزیون فوتبال تماشا‏‎ ‎‏می کردیم، امام هم نشسته بودند. کاری پیش آمد و ما رفتیم، وقتی برگشتیم، آقا‏‎ ‎‏فرمودند: اون بزرگه گل زد! ایشان می خواستند ما از جریان بازی فوتبال که‏‎ ‎‏دوست داشتیم، عقب نمانیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 52

  • . حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی.