فصل اول

جایزه

‏یکی از دوستان همراه با خانواده اش به دستبوسی حضرت امام نایل شدند. بعد‏‎ ‎‏از دستبوسی، به من گفت: پسرم ـ که کلاس پنجم دبستان ـ  است دفتر‏‎ ‎‏نقاشی اش را برای تقدیم به امام آورده بود که محافظان مانع آوردن آن‏‎ ‎‏شدند. برای همین خیلی ناراحت شده است. دفتر نقاشی را گرفتم و در روز بعد‏‎ ‎‏ضمن توضیح، خدمت امام تقدیم کردم، حضرت امام با دقت تمام اوراق آن را‏‎ ‎‏ملاحظه فرمودند و بویژه با مشاهدۀ نقاشی پشت جلد دفتر که یک تانک بود و‏‎ ‎‏چرخهای آن را مدادتراش و تنۀ آن را کتاب و لولۀ شلیک آن را یک مداد و‏‎ ‎‏سرنشین آن را یک طفل دانش آموز تشکیل داده بود، متبسم شدند. سپس‏‎ ‎‏دستور فرمودند که برای تشویق این دانش آموز خردسال و همچنین طراح آن‏‎ ‎‏دفتر که به وسیله امور تربیتی منطقه سه آموزش و پرورش تهران تهیه شده بود،‏‎ ‎‏جایزه ای مناسب پرداخت شود که جایزه همراه با نامه ای از سوی دفتر به آنها‏

کتابپدر مهربانصفحه 48
‏تقدیم شد.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 49

  • )) حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیان؛ در سایه آفتاب، ص 237ـ 238.