فصل اول

امام خمینی، سلام

‏در ملاقاتی که با امام داشتیم، یکی از کودکان تا امام را دید از همین پایین که‏‎ ‎‏ایستاده بود با صدای خیلی بلند گفت: امام خمینی، سلام. امام لبخند زدند.‏‎ ‎‏ایشان که تبسم کردند، من آن کودک را بلند کردم و آقا دست به سر و صورتش‏‎ ‎‏کشیدند و او هم دست امام را بوسید. امام به بچه های کوچک خیلی توجه‏‎ ‎‏می کردند و با آنها به گرمی برخورد می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 11

  • )) حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید صالح پرور.