آیت الله محمد یزدی

اتکای به خدا رمز آرامش و اطمینان

‏     ‏‏همیشه یک ثبات و آرامش خاصی در امام(س) دیده می شد که نشان‏‎ ‎‏از اتکا به خداوند متعال در حد بسیار بالایی داشت و در روح اطرافیان اثر‏‎ ‎‏عجیبی می گذاشت. من این آرامش را بارها و از جمله در قم نسبت به‏‎ ‎‏جریان حادثه فیضیه، جریانی که منتهی شد به سخنرانی ایشان علیه‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون، همکاری یا عدم موافقت لازم از طرف بعضی اعلام‏‎ ‎‏معاصر معظم له، و در نجف، دیداری که محضرشان داشتم و راجع به‏‎ ‎‏اوضاع قم بخصوص مسأله شهریه ایشان که با مشکل مواجه بود، و نیز‏‎ ‎‏پس از پیروزی انقلاب، بخصوص در جریانات خلق مسلمان و آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری، بارها مشاهد کردم.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 168