شهید محلاتی (از زبان همسر ایشان)

نقش شاگردان در پیشبرد اهداف مبارزاتی

‏     ‏‏شهید محلاتی در خاطرات خود می گوید: قضیه کاپیتولاسیون پیش‏‎ ‎‏آمد. اسنادی را از این قضیه توسط یک نفوذی که در مجلس داشتیم، به‏‎ ‎‏دست آوردیم و شبانه برای امام بردیم که امام آن نطق تاریخی را علیه‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون کردند. ‏

‏     وی که از شاگردهای امام بود نقل می کرد: یادم هست که در قضیه‏‎ ‎‏انجمنهای ایالتی و ولایتی من رابط بودم بین علمای تهران با ایشان؛ مرتب‏‎ ‎‏پیام می آوردم و می بردم. همان موقع اعلامیه ای تنظیم کردم، 120 تا‏‎ ‎‏امضا از علمای تهران گرفتم که در آن وقت چنان صدایی کرد که سابقه‏‎ ‎‏نداشت. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 148