حجت الاسلام والمسلمین سید علی غیوری

یک بار هم ایشان را ترسان ندیده ‏ام

‏     ‏‏در طول عمرم کسی را شجاعتر از ایشان سراغ ندارم. برای یک بار هم‏‎ ‎‏در طول مدتی که خدمتشان بودم، ایشان را ترسان ندیدم، اگر مطلبی را‏‎ ‎‏تشخیص می داد که وظیفه است تا سر حد شهادت دنبال می کردند و با‏‎ ‎‏قاطعیت و بدون هراس از پیش آمدهایش، دنبال می نمود. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 131