حجت الاسلام والمسلمین سید علی غیوری

اعتدال و صداقت در رفتار

‏     ‏‏امام(س) هر کسی را در حد خودش احترام می کردند. یادم هست‏‎ ‎‏روزی یکی از علمای بزرگوار به ایشان عرض کرد: شما چرا نسبت به همه‏‎ ‎‏احترام نمی کنید و پیش پای همه برنمی خیزید؟ فرمودند: من اگر بیشتر از‏‎ ‎‏همین عملی که انجام می دهم، انجام دهم باید ریا کنم، و خلاصه من هر‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 130
‏کس را به اندازه شناختی که از او دارم احترام می کنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 131