حجت الاسلام والمسلمین سید علی غیوری

درک مطالب پشت پرده از اخبار معمولی

‏     ‏‏از اخبار خارجی و داخلی و افراد برجسته سیاسی و مطبوعات آنچه‏‎ ‎‏فرصت داشتند، استفاده می کردند و علاقه مندانی داشتند که اخبار برجسته‏‎ ‎‏دنیا را به ایشان منتقل می کردند. و با آن ویژگی خاصی که در ایشان بود،‏‎ ‎‏مطالب پشت پرده را از همان اخبار معمولی می فهمیدند. ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 128