حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

استقامت و صبر امام راهگشای پیروزی

‏     ‏‏صبر و استقامت و حلم و بردباری امام از بارزترین صفات معظم له‏‎ ‎‏بود. پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از آثار همین صفات است.‏

‏     ولی آنچه در این باره از حوادث عینی به خاطر دارم، صبر و استقامت‏‎ ‎‏و بردباری امام (قده) در سالهای اولیه اقامت در نجف اشرف است که‏‎ ‎‏تقریباً همه چیز بر علیه امام بود. جوّ نجف کاملاً منفی و جوسازی و‏‎ ‎‏شایعه پراکنی و ایجاد فشارهای مختلف روحی، به صورتهای گوناگون‏‎ ‎‏توسط سفارت سمتشاهی و ایادی و فریب خوردگان رژیم اعمال می شد‏‎ ‎‏که گاه ما را به گریه می انداخت و یاران امام را به ستوه می آورد.‏

‏     همین فشارها بود که بعضی از علاقه مندان امام را به برخی واکنشهای‏‎ ‎‏خاص واداشت، که امام (قده) حتی به آنها هم رضایت ندادند.‏‎ ‎‏خوشبختانه برخی از عواملی که فشارها توسط آنها اِعمال می شد، بتدریج‏‎ ‎‏به امام (قده) جذب شدند و هم اکنون در مناصب مختلف از خدمتگزاران‏‎ ‎‏انقلاب می باشند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 125