حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

دریای آرامش و وقار

‏     ‏‏امام دریای آرامش و وقار بودند. روزی که به صورت جمعی بر سر‏‎ ‎‏مزار مرحوم حاج آقا مصطفی نشسته بودیم و همه در حال گریه بودیم،‏‎ ‎‏ایشان با طمأنینه خاصی فقط به قرائت حمد و دعا اشتغال داشتند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 123