حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

خودداری از خودنمایی

‏     ‏‏در یکی از سفرها، امام در زنجان توقفی می کنند. در جمع روحانیان،‏‎ ‎‏یکی از مدرسان مقدمات که در صرف و نحو شهرتی داشت، سؤالی ادبی‏‎ ‎‏از امام می پرسد. با وجود اینکه پاسخ امام در نحوه تلقی و برخورد‏‎ ‎‏روحانیون شهر می توانست به میزان زیادی مؤثر باشد؛ ولی امام همچنان‏‎ ‎‏سکوت می کنند؛ سکوتی که به ظاهر به معنی ندانستن است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 123