حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

راههای کسب خبر

‏     ‏‏در همان روزهای نخستین اقامت حضرت امام در نجف اشرف،‏‎ ‎‏معظم له این حقیر را خواستند و به من تکلیف نمودند که همه روزه اخبار‏‎ ‎‏نجف اشرف و عکس العملها را به اطلاع ایشان برسانم و فرمودند هر‏‎ ‎‏وقت آمدید، احتیاج به مراجعه به آقایان در بیت نیست و من کلیه اخبار‏‎ ‎‏نجف را حتی اینکه می گویند چرا عمامه و ریش امام به سبک مراجع‏‎ ‎‏نیست؟!! و چرا امام در ملاقاتها بیشتر سکوت می کنند؛ همه و همه را به‏‎ ‎‏اطلاع امام می رساندم. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 122