حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

نظر امام بر تقویت کلیۀ علوم

‏     ‏‏نظر مبارکشان از دیر زمان تقویت کلیۀ ابعاد ریاضی، فلسفی، تجربی به‏‎ ‎‏حد اعلای دقت نظر بوده است و این معنا را موجب و دلیل آن می دانیم‏‎ ‎‏که مرحوم آیت الله شهید مطهری با اذن و نظر معظم له در شرایط خاصی‏‎ ‎‏که در جو حوزۀ علمیه قم در آن روز مشاهده می کردیم، ایشان با اجازۀ‏‎ ‎‏استاد به تهران آمدند و تا مقام ریاست دانشکدۀ الهیات پیش رفتند و افراد‏‎ ‎‏بسیاری را که بعدها همۀ آنان پشتوانه تقویت جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏بودند، تربیت نمودند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 113