حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

نمونه هایی از ناراحتیها و غضب امام

‏     ‏‏حساسترین ساعت خشم وافر استاد روزی بود که علیه قانون ننگین‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون در منزل شخصی خودشان، حیاط بزرگ اندرون، قبل از‏‎ ‎‏ظهر سخنرانی فرمودند. در اولین جمله بعد از بسمله فرمودند: قلب من در‏‎ ‎‏اضطراب است. در آن لحظه هر کس به چهرۀ نورانیش نظاره می کرد،‏‎ ‎‏می دید که چهره ایشان رنگ پریده است و استاد بسیار مضطرب و‏‎ ‎‏خشمگین به نظر می رسید. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 110