حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

تعطیلی درس به احترام معصومین(ع)

‏     ‏‏در ایام درسی خصوصاً وفات صدیقۀ فاطمه علیهاالسلام، با شرح‏‎ ‎‏مختصری در پایان درس از معنویات دختر پیغمبر می فرمودند که درس‏‎ ‎‏را از فردا به این خاطر تعطیل می کنیم که باید برآنچه بر اولیای خدا از‏‎ ‎‏مصیبات وارد شده است، بگرییم و سپاس حق آنان را ادا کنیم. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 100