حجت الاسلام والمسلمین مجتبی رودباری

اهتمام به نوافل

‏     ‏‏در ماه مبارک رمضان همانند سایر ماهها، نماز ظهر و عصر را با امام‏‎ ‎‏در مسجد شیخ واقع در بازار حویش نجف، به جای می آوردم ولی نماز‏‎ ‎‏مغرب و عشا را با حضرت آیت الله العظمی آقای سید عبدالعلی سبزواری‏‎ ‎‏می خواندم زیرا حضرت امام(س) با آن کهولت سن و ضعف حتی در‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 81
‏ایامی که ماه مبارک، مصادف با گرمای سوزان در روزهای بلند تابستان‏‎ ‎‏بود، مقیّد به انجام نافله مغرب و عشا بودند در حالی که ما با اینکه جوان‏‎ ‎‏بودیم و تاب مقاومت بیشتری داشتیم، مایل بودیم هر چه زودتر نماز‏‎ ‎‏مغرب و عشا را بدون نافله به اتمام برسانیم و به افطار برسیم. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 82