حجت الاسلام والمسلمین حسین تقوی اشتهاردی

تعطیل نکردن درس با وجود فشار ساواک

‏     ‏‏با وجود فشار از طرف ساواک و هجوم آنها به نمازهای جماعت و‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 40
‏مساجد، ایشان حتی یکروز هم درس را تعطیل ننمودند. حتی یکی از‏‎ ‎‏روزها که درِ مسجد اعظم را بسته بودند، در صحن قدیم حضرت‏‎ ‎‏معصومه(س) هم با کمال قوت قلب و بدون هیچ واهمه و دغدغۀ‏‎ ‎‏خاطری، مثل هر روز به نحو کامل درس فرمودند. ما هم چوبی تهیه کرده‏‎ ‎‏بودیم که موقع حملۀ ساواک وسیله دفاع داشته باشیم و آن چوب که‏‎ ‎‏سفارش داده بودیم، نجار آن را به اندازه مخصوص کماً و کیفاً تراشیده‏‎ ‎‏بود، هنوز در خانه مان است و نگاهداری نموده ایم و خود حاکی از یک‏‎ ‎‏خاطره است.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 41