حجت الاسلام والمسلمین تفویضی

تنها با خدا

‏     ‏‏چه کسی باور می کرد انقلاب به پیروزی برسد؟ بعد از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب همۀ دهنها از تعجّب باز ماند و از یکدیگر سؤال می کردند:‏‎ ‎‏چگونه انقلاب به پیروزی رسید؟ چطور شاه شکست خورد با آن همۀ‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 33
‏پشتیبان؟ بنده جواب می دادم چون که شاه مسلّح بود تا دندان به سلاح‏‎ ‎‏امریکا و شرق و غرب و شمال و جنوب هم پشتیبان داشت؛ ولی امام تنها‏‎ ‎‏بود با خدا و مسلّم طرفی که خدا باشد پیروز است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 34