حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

خشم مقدس

‏     ‏‏کفایه را نزد آیت الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی می خواندم.‏‎ ‎‏نکات زیادی از حیات امام برایم گفتند. از جمله اگر کسی در محضر آن‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 28
‏حضرت می خواست غیبت را شروع کند، سخت خشمگین شده و اجازه‏‎ ‎‏ادامه نمی دادند و ملاحظه طرف را هم نمی کردند که کیست.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 29