حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان

هر کجا مناسب باشد درس می دهم

‏     ‏‏ظاهراً ساواک متولی مسجداعظم را از ادامه درس امام در این مسجد‏‎ ‎‏ترسانده بود. ایشان دستور داد از اول صبح دربهای مسجد را ببندند.‏‎ ‎‏خودم شاهد بودم که وقتی این معنا را به حضرت امام خبر دادند، آن‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 27
‏جناب هیچ عکس العملی نشان نداده و نسبت به بیت مرحوم‏‎ ‎‏آیة الله العظمی بروجردی(ره) تواضع کردند و فرمودند هر کجا مناسب‏‎ ‎‏باشد، درس می دهم و آن روز آمدند در صحن ایوان طلا روی یک منبر‏‎ ‎‏کهنه شکسته در حالی که شاگردان روی گلیم پاره ها و زمین نشسته بودند،‏‎ ‎‏دنباله درس هر روز را با کمال نشاط و شادابی ادامه دادند و روز بعد به‏‎ ‎‏خواهش تولیت مسجد، دوباره به مسجد آمدند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 28