فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

تشکیل دادگاه انقلاب

‏آقای موسوی تبریزی در برخورد با غائله خلق مسلمان نقش بسیار مهمی ‏‎ ‎‏داشت. دادگاه انقلاب را تشکیل داد و عده‌ای را سرکوب کرد. محاکمه ‏‎ ‎‏سران هم در دادگاه انجام گردید. ‏

‏آقای موسوی تبریزی به نمایندگی مجلس انتخاب شد ولی به فرمان ‏‎ ‎‏امام قرار شد که سه روز در مجلس باشد و بقیه را به تبریز بیاید. ‏

‏بعداً تصمیم گرفت که مجلس را ر‌ها کرده و به کار‌های تبریز برسد. ‏‎ ‎‏در همین موقع بود که از پایگاه دوم شکاری، طوماری برای دفتر امام ‏‎ ‎‏فرستادند و خواهان تعیین نماینده امام در این پایگاه شدند. ‏

‏دفتر امام هم من را خواست و حکم نمایندگی امام در پایگاه دوم ‏‎ ‎‏شکاری تبریز را به من داد. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 101