فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

دی ماه 57 حرکت به سوی تبریز

‏در تبریز هر ده روز، یک نفر سخنرانی می‌کرد و بعد نوبت به دیگری ‏‎ ‎‏می‌رسید آن روز که به تبریز رسیدم‌، آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی آخرین ‏‎ ‎‏روز سخنرانی‌اش بود که بعد از او قرار شد من در مسجد قزللی (شعبان‌) ‏‎ ‎‏سخنرانی کنم‌. ‏

‏آشنایی نزدیک من با تبریز از سال 57 شروع شد. آیت‌الله بنی‌فضل که ‏‎ ‎‏از معدود علمای تبریز و خط امامی بود به من گفت که در مسجد ‏‎ ‎‏شعبان‏‎[1]‎‏ سخنرانی کنم‌. ‏

‏مساجد دیگر شهر هم از مسجد شعبان تبعیت می‌کردند. با ورود من ‏‎ ‎‏به تبریز، آقای طاهری خرم‌آبادی آخرین منبرش را رفت و به قم ‏‎ ‎‏برگشت‌. شب‌ها در مسجد توتونچی و مسجد شعبان سخنرانی می‌کردم و ‏‎ ‎

کتابدهه پنجاهصفحه 92
‏روز‌ها در مسجد قزللی بودم‌. محل استقرارم هم در منزل سه دانشجو بود ‏‎ ‎‏که حالت مخفیانه داشت‌. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 93

  • 1. مسجد شعبان مرکز انقلاب تبریز بود که در اختیار آیت الله قاضی طباطبایی قرار داشت.