فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

سهمیه درمانگاه

‏سهمیه درمانگاه برای بند ما روزی ده نفر بود. حتی اگر پانزده نفر مریض ‏‎ ‎‏بودند، می‌بایست فقط ده نفر مراجعه کنند. البته وقتی مریض‌‌ها از ‏‎ ‎‏درمانگاه بر می‌گشتند دارو‌ها را در یک جا جمع می‌کردند و توسط ‏‎ ‎

کتابدهه پنجاهصفحه 79
‏پزشک‌‌هایی که زندانی بودند مثل دکتر شیبانی، به نسبت بین بیماران ‏‎ ‎‏تقسیم می‌کردند. ‏

‏یک زمانی دکتر تهرانی هم جزو بچه‌‌های زندان بود؛ همچنین دکتر ‏‎ ‎‏جدیری که بسیار انسان فهمیده و کاملی بود و کار‌های جراحی را به ‏‎ ‎‏بچه‌‌ها آموزش می‌داد. ایشان بعد از پیروزی انقلاب اولین استاندار ‏‎ ‎‏سیستان و بلوچستان شد. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 80