فصل دوم: خاطرات حجت الاسلام علی خاتمی

نوع و شکل مبارزه در زمان شاه

‏بیشترین شکل مبارزه در زمان شاه از طریق منبر‌های افشاگرانه بود و به ‏‎ ‎‏همین دلیل بعضی شخصیت‌ها ممنوع‌المنبر می‌شدند. به زندان رفته و یا ‏‎ ‎‏تبعید می‌شدند. علت زندان رفتن خودم هم‌، منبر‌هایی بود که شب‌های ‏‎ ‎

کتابدهه پنجاهصفحه 68
‏جمعه در تهران ایراد می‌کردم و یا در ماه‌های محرم و صفر و رمضان ‏‎ ‎‏دست به افشاگری می‌زدم‌. ‏

‏یکی از کسانی که در رو آوردن افراد به منبر‌های انقلابی نقش داشت ‏‎ ‎‏آیت‌الله شیخ حسین غفاری بود. ما توسط ایشان با آشیخ حسین لنکرانی ‏‎ ‎‏آشنا شدیم‌. ایشان مرد دین و سیاست و از مبارزین دوره 14 مجلس بود. ‏

 

کتابدهه پنجاهصفحه 69